ข่าว/ประกาศ

โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เว้นแต่คอร์สเรียนที่อยู่ระหว่างการจัดเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จะยังคงสามารถใช้งานได้จนกระทั้งจบคอร์สการเรียนการสอน แต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(ยกเว้นผู้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ปี 2563 สามารถใช้งานต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้นการรับทุนในปีงบประมาณ)

ทั้งนี้ท่านสามารถโอนย้ายรายวิชาไปใส่ในระบบใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยข้อมูลเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนที่ท่านสร้างไว้ในระบบเก่าจะถูกถ่ายโอนไปยังระบบใหม่ ยกเว้นข้อมูลนักศึกษา 

กรณีต้องการโอนย้ายข้อมูลรายวิชาเก่า อาจารย์สามารถดำเนินการย้ายรายวิชาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการคัดกรองรายวิชาที่ไม่ได้ใช้งาน โดยทำการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา และทำตามขั้นตอนการย้ายรายวิชาได้ที่ เมนู "การย้ายรายวิชา" ได้ที่หน้าระบบใหม่ด้านล่าง

 เข้าสู่ LMS ระบบใหม่คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 3719 e-mail : chuleeporn@webmail.npru.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะนำระบบ LMS

Learning Management System : LMS เป็น Open Source Software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ ให้มีบรรยากาศเสมือนห้องเรียนจริงที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้

Update คู่มือการใช้งาน LMS สำหรับอาจารย์ ปรับเปลี่ยนวิธีการ login และเพิ่มวิธีการอัพโหลดวิดีโอบนระบบ LMS โดยใช้ google account คลิกดาวน์โหลด คู่มือด้านล่าง