ข่าว/ประกาศ

วิธีการเข้าใช้งานระบบ LMS สำหรับนักศึกษา อย่างง่าย

***ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และนักศึกษาตอบแบบประเมินการใช้งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

การขอเปิดรายวิชา (สำหรับผู้สอน)

**เนื่องจากมีอาจารย์ขอเปิดรายวิชาซ้ำเป็นจำนวนมาก หากรายวิชาใดที่เคยขอเปิดไว้แล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือปีการศึกษาอื่นๆ สามารถใช้รายวิชาที่มีอยู่เดิมได้เลย ไม่ต้องขอเปิดรายวิชาใหม่ค่ะ

คลิก กรอกแบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาออนไลน์ (google form) 

**หากผู้สอนยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบ LMS กรุณา login เพื่อบันทึกประวัติส่วนตัวในการเข้าใช้งานครั้งแรก ตามขั้นตอนที่ระบุด้านขวามือ ก่อนการขอเปิดรายวิชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 3719 e-mail : chuleeporn@webmail.npru.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะนำระบบ LMS

Learning Management System : LMS เป็น Open Source Software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ ให้มีบรรยากาศเสมือนห้องเรียนจริงที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้

Update คู่มือการใช้งาน LMS สำหรับอาจารย์ ปรับเปลี่ยนวิธีการ login และเพิ่มวิธีการอัพโหลดวิดีโอบนระบบ LMS โดยใช้ google account คลิกดาวน์โหลด คู่มือด้านล่าง